Riddarhyttans historia
Riddarhyttan är ett litet samhälle mitt i Bergslagen, den del av Sverige som under flera århundraden försåg landet och större delen av världsmarknaden med järnmalm. Järnmalmen finns fortfarande
i berget men förekomsterna är sedan länge för små för att modern gruvdrift ska löna sig. Den sista gruvbrytningen i Riddarhyttan ägde rum 1980. Samhället har idag ca 500 invånare. (Invånarantalet var som mest ca 2000 personer.)Befolkningsminskningen har avstannat och idag utmärks Riddarhyttan av det rika föreningslivet och ortsbefolkningens starka lokala engagemang.

län: Västmanlands län
kommun: Skinnskattebergs kommun
folkmängd: ca 500 (Skinnskattebergskommun 4400)
kommunikationer: beläget längs riksväg 68 mellan Lindesberg och Fagersta, avstånd till Skinnskatteberg 12km, Västerås 73km, Stockholm 178km
näringsliv: småföretag, i övrigt utpendling till omkringliggande orter
föreningsliv: mycket aktivt