Aktuellt
Länkar
Vinnare i lotterierna vid KURJ-utställningen i Riddarhyttan.
Lotteri 1:
Patrik Jansson, Skinnskatteberg
Ingegerd Ingvarsson, Riddarhyttan
Lotteri 2:
Catarina Andersson, Skinnskatteberg
Anki Sörengård, Fagersta

 

Bruksdisponent Tillman

RHI har fått uppgift om att material från ett personarkiv över Carl Henrik Tillman (1871-1961), bruksdisponent i Riddarhyttan under åren 1920-1933, finns i Leufsta bruksarkiv.

Kopior på arkiverat material kan beställas mot avgift från http://leufstabruksarkiv.se

Förteckning över handlingar rörande Riddarhyttan.


Bokprojekt

Ett bokprojekt om Riddarhyttan i ord och bild är på idéstadiet. Är du intresserad att delta meddela oss på

karin.riddarhyttan@telia.com

eller

barbro.bergquist@gmail.com

 


 

1

2

a

b

c